Demo2 third
Demo2 third
Demo2 third
Demo2 third
Demo2 third
Demo2 third
Demo2 third
Demo2 third
Demo2 third
Demo2 third
Demo2 third
Demo2 third

Giới thiệu chung

HỘI NHẤT TÂM THIỆN CĂN Ở TẠI LÒNG TA CHỮ TÂM KIA MỚI BẰNG BA CHỮ TÀI

Trong cuộc sống hiện tai, một phần do sức mạnh của đồng tiền của lợi ích vật chất đã làm đạo đức con người ta đang suy thoái. Có thể nói việc suy thoái đạo đức đang diễn ra ở khắp mọi nơi, mọi tầng lớp và nó đã

Danh sách công đức xây dựng Phủ Chúa Bắc Hà tính đến tháng 12 năm 2012

Danh sách công đức xây dựng Phủ Chúa Bắc Hà tính đến tháng 12 năm 2012


  1. Anh Lê Đình Thao, chị Hoa – Hà Nội  
         cung tiến cửa võng cung Chúa Sơn Trang trị giá:  10.000.000 đ
  2. Anh Nguyễn Văn Bền – chị Thanh – Hà Nội   
          cung tiến cửa võng cung công đồng trị giá: 10.000.000 đ
  3. Nguyễn Văn Thắng, chị Tám – Lạng Sơn  
          cung tiến cửa võng cung Nhà Trần trị giá: 10.000.000 đ
  4. Chị Vũ Thị Luyến và Anh Tân – Hải Phòng  
         cung tiến đôi câu đối cung công đồng trị giá: 5.000.000 đ
  5. Chị Lê Đàm Thị Hoa – Hà Nội  
         cung tiến khám Chúa Sơn Trang trị giá: 5.000.000 đ
  6. Anh Nguyễn Tư Hoàng, chị Hoàn – Hà Nội  
         cung tiến cửa khám Trần Triều trị giá: 5.000.000 đ
  7. Hội Nhất Tâm Hà Nội đồng công đức  
         bia chỉ dẫn vào Phủ Chúa trị giá: 15.000.000 đ
  8. Anh Nguyễn Văn Soạn – thôn Khánh  
          Cung tiến đế bát hương trị giá: 3.000.000 đ

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 7

Tổng lượt truy cập: 963,187