Demo2 third
Demo2 third
Demo2 third
Demo2 third
Demo2 third
Demo2 third
Demo2 third
Demo2 third
Demo2 third
Demo2 third
Demo2 third
Demo2 third

Giới thiệu chung

HỘI NHẤT TÂM THIỆN CĂN Ở TẠI LÒNG TA CHỮ TÂM KIA MỚI BẰNG BA CHỮ TÀI

Trong cuộc sống hiện tai, một phần do sức mạnh của đồng tiền của lợi ích vật chất đã làm đạo đức con người ta đang suy thoái. Có thể nói việc suy thoái đạo đức đang diễn ra ở khắp mọi nơi, mọi tầng lớp và nó đã

Quan Hoàng Bơ

Quan Hoàng Bơ


Thập vị Ông Hoàng , theo truyền thuyết là con đức Vua Cha Bát Hải . Các công lần lượt giáng trần hoặc không coi sóc các vùng đất theo hầu Vua Mẫu . còn một bản văn cổ chầu các ông :
Vua cha Bát Hải Động Đình
Sinh ông Hoàng Cả anh linh ra đầu
Hoàng Đôi vua sinh ra sau
Thiên hạ đảo cầu ông ngự đến vương
Hoàng Ba giữ việc đế vương
Tiếng ông lừng lẫy bốn phương đùng đùng
Hoàng Tư làm chúa thủy cung
Hoàng Năm giữ sổ đền rồng vua cha
Hoàng Sáu hoá phép càng gia
Vua sai ông trấn Hải Hà Nam Ninh
Quan Hoàng Đệ Thất Đào Tiên
Nổi một trận gió đổ cây lốc nhà
Ông làm bão phật mưa sa
Hành phong giá vũ đổ nhà lốc cây
Hoàng Tám chính trực lòng ngay
Lệnh vua một dấu để rầy cứu dân
Hoàng Chín yểu điêu thanh tân
Vua sai ông trấn ở trong đền Cờn
Hoàng Mười trấn thủ Nghệ An
Ở huyện Thiên Bản làm quan Phủ Giầy
Mười Ông đã được làm quan
Lệnh sức Ngọc Hoàng lên chốn lâm sơn
Các quan đem binh lên ngàn
Truyền quân sấm nổ dậy vang đất trời
Các quan đã lên tới nơi
Phán rằng dân xã một nhời rằng bay
Các quan lấy gỗ cho ngay
Kìa rừng gỗ cả chở ngay vẩy rồng
Các quan Tam Phủ Công Đồng
Gỗ chò ngả xuống chất rừng dư thiên
Các quan dâng hồng thuỷ lên
Đóng bè chở gỗ về đền vua cha
Gỗ về đến sóng bạc hà
Cơ nào đội ấy sắp ra đôi hàng
Hoàng Bảy lại có lòng hơn
Sai quân lấy gỗ làm đền lấy danh
Vua Cha Bát Hải Động Đình
Sinh Ông Hoàng Cả anh linh lạ nhường
Bóng ông dạo khắp bốn phương
Ông lại tâu dùng về đến vua cha
Quỳnh Côi huyện ấy bao xa
Đói dân cổ tuyết nay ra ông truyền
Dân về vớt gỗ đem lên
Hết bao nhiêu tiền ông sẽ hồi công
Truyền làm đền ngoài đền trong
Đền chính Vua ngự trền rồng ông chơi
Sai quân mắc võng ra ngoài
Làm cái cửa võng ra chơi điểm trà
Truyền cho nam nữ trẻ già
Liền ông liền bà đi đánh lấy cây
Đánh được thì đem về đây
Trồng quanh đền này cho các quan chơi
Các quan cưỡi ngựa thảnh thơi
Dể an dân sự quan chơi thuyền rồng
Ngã ba chốn ấy linh thông
Trông thấy thuyền rồng không dám chèo qua
Thuyền bè lớn nhỏ đi qua
Ai ai đi đến tạ qua đền thờ
Khấn rằng: con lạy đức vua
Con cái chầu chực bây giờ ở đây
Khấn rằng trọn vẹn sự này
Kim ngân châu báu lễ rày các quan
Lái buôn đàn hát xướng ca
Thành tâm trả lễ truyền qua lại lành
Khéo kén như đồng tối thanh
Mình càn bóng quế đã rầy hầu ông
Chữ rằng Thánh giáng lưu ân
Mười Ông lưu phúc thiên xuân thọ trường.
Trong đó có ba ông Hoàng hay được hầu nhất : Ông Bơ , Ông Bảy , Ông Mười
1_ ông Hoàng Bơ Thoải Cung :
Ông Hoàng Bơ (thường gọi tắt là Ông Bơ) hay còn gọi là Ông Bơ Thoải. Ông là con trai thứ ba hàng Tứ Phủ Ông Hoàng, con trai vua Long Vương Bát Hải Động Đình. Ông Hoàng Bơ thường ngự dưới tòa Thoải Cung, coi giữ việc trong Đền Vàng Thủy Phủ. Có khi ông biến trên mặt nước, hiện lên chân dung một vị Hoàng Tử có diện mạo phi phương, cưỡi cá chép vàng. Đôi lúc ông biến hiện, ngồi trên con thuyền, rong chơi khắp chốn, cùng các bạn tiên uống rượu, ngâm thơ, đàn hát, trông trăng, đánh cờ, hưởng thú vui của các bậc tao nhân mặc khách (có điển tích nói rằng, Ông Bơ cũng là người thân cận bên Quan Lớn Đệ Tam, khi thanh nhàn các ông thường ngự thuyền rồng, cùng dạo chơi khắp chốn), nhưng thấy cảnh dân chúng còn lầm than, vua cha sai ông lên khâm sai cõi trần, mở hội Phúc Duyên, giáng phúc cho dân, độ cho kẻ buôn bán làm ăn, người học hành đỗ đạt.
Ông Bơ là một trong ba vị Ông Hoàng hay về ngự nhất. Khi giá ngự đồng, ông mặc áo trắng (có thêu rồng kết uốn thành hình chũ thọ), thắt đai vàng, đầu đội khăn xếp có thắt lét trắng, cài chiếc kim lệch màu trắng bạc. Có khi ông ngự về tấu hương, khai quang rồi một tay cầm mái chèo, một tay cầm quạt thong thả bẻ lái dạo chơi, cũng có khi ông cầm đôi hèo hoa, rong ruổi cưỡi ngựa đi ngao du sơn thủy.
Ông Hoàng Bơ không giáng sinh lên trần phàm nên không có đền thờ riêng. Ông thường được coi là ngự trong Đền Lảnh Giang (cùng với Quan Tam Phủ) và Đền Đồng Bằng (kề cận bên Đức Vua Cha Bát Hải).

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 7

Tổng lượt truy cập: 945,743